LES ARMES LES CARREGA EL DIMONI. Diari Ara. 25.01.2017. Ramon J. Moles

La mort de dos agents rurals a mans d’un caçador, presumpte autor dels trets,  que segons ha avançat el conseller d’Interior, no tenia llicència per utilitzar l’arma, encara que  sí que en tenia per utilitzar altres tipus d’armes, sembla que ha reobert el debat sobre si els agents rurals han de ser, o no, un cos permanentment armat.

Es tracta d’un debat enverinat per interessos diversos que ni es pot sostenir en calent, ni es pot desviar del nucli de la qüestió, que no és altra que l’ús d’armes per part dels ciutadans, no pas dels agents rurals. La qüestió no és si els agents rurals han de treballar armats, si no en quines condicions una persona ha de poder disposar d’un arma. Malauradament la causa eficient i diabòlica del tràgic succés d’Aspra és l’ús indegut d’una arma de caça per part del presumpte autor, no pas que els agents no estiguessin armats.

Veiem primer la qüestió que no és. Els Agents Rurals són policia administrativa i agents de l’autoritat en el desenvolupament de les seves funcions. De fet, la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d’Agents Rurals, estableix, a més, que aquests podran portar un arma reglamentària quan acompleixin funcions que ho requereixin, qüestió que encara és pendent de desenvolupar mitjançant el corresponent reglament. Amb tot, les seves funcions són essencialment de vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió d’espais naturals, d’investigació d’infraccions i d’informació i assessorament. És així que la necessitat d’ús d’armes per a aquestes funcions és accessòria, i pràcticament excepcional, i en cap cas es pot argumentar que les armes tenen ordinàriament un “caràcter dissuasori”. Si les armes tinguessin un efecte dissuasori també hauríem d’armar altres agents de l’autoritat en funcions de policia administrativa: els inspectors d’hisenda, o de treball, o de sanitat. Més encara, per la via de la dissuasió acabaríem justificant la lliure tinença d’armes, que esdevindria la primera barrera de protecció enfront de la delinqüència: la possessió generalitzada d’armes per part dels ciutadans faria que els delinqüents s’ho pensessin dos cops abans d’actuar.  Llàstima que l’experiència dels Estats Units d’Amèrica del Nord demostra que la pretesa dissuasió no és tal i que en realitat, genera més i més morts, fins i tot, en esglésies, campus universitaris i escoles. Les llàgrimes d’Obama en compareixences a causa de fets luctuosos derivats de la tinença generalitzada d’armes en donen fe. Afortunadament per a tots nosaltres en aquest àmbit, aquest no és el país del Sr. Trump.

Veiem ara el que efectivament és. L’ús d’armes, a casa nostra, es troba sotmès tant a la llicència preceptiva que ha d’obtenir l’usuari, com al control de la guia o documentació de la pròpia arma. En comparació amb altres països afortunadament els incidents amb armes (de caça o d’altres) són excepcionals, i els homicidis encara més. En el dramàtic cas que ens ocupa la pregunta hauria de ser: ¿què ha fallat en el control administratiu de l’arma i del seu usuari?, ¿quines responsabilitats se’n deriven?. Evidentment, és el paper de la justícia aclarir-ho, encara que no podem obviar el paper que hi podem tenir tots plegats: un enfocament serè d’un fet dramàtic que té el seu origen en una disfunció administrativa. La resposta no pot ser, de cap manera, l’increment del nombre d’armes en circulació “dissuassòria”. La resposta ha de ser, sobretot, un control rigorós , sobretot, de la capacitat psicològica dels sol·licitants de llicència, que és, normalment, la baula més incontrolada -i tan “mercantilitzada” al menys com el carnet de conduir- del procés d’autorització, atès que la intervenció d’armes a càrrec dels cossos de seguretat normalment funciona de manera adequada. La resposta ha de considerar més a fons, també,  la verificació continuada en el temps de la capacitat psicològica dels posseïdors d’armes mitjançant controls més eficients i continuats. La resposta ha de considerar també el paper dels col·lectius d’usuaris, dels caçadors però també fins i tot dels comerciants, d’armes en tasques de prevenció i d’autocontrol. La resposta ha de ser, en resum, la millora dels mecanismes de control administratiu: les armes les carrega el dimoni i és precisament en els detalls -administratius- on trobem també el dimoni.

Anuncios

POR UNA POLÍTICA CIENTÍFICA PÚBLICO-PRIVADA. El Periódico de Catalunya Digital. 18.01.2017

No cabe duda de que se ha avanzado en investigación científica aunque queda todavía mucho por hacer y nuestra política sectorial presenta importantes limitaciones. Junto a algunos aspectos conocidos (como los recursos más que limitados) existe otro generalmente desapercibido: la escasa colaboración público-privada, de cuya eficiencia dependen aspectos clave del asunto como capital humano,  infraestructuras o comprensión pública de la ciencia…

Para ser competitivo un país debe invertir en capital humano (también en investigación). Para competir en la atracción de investigadores tenemos dos problemas: la visión funcionarial del sistema y la escasísima implicación del sector privado en estas políticas. Una investigación funcionarizada peca de rigidez y escasa competitividad y el sector privado  no dispone de una pista de aterrizaje adecuada para quienes optan por una carrera investigadora. Las políticas exitosas de recursos humanos en investigación no son funcionariales e incorporan factores públicos y privados en una gestión del ecosistema científico público-privado como un todo.

Para ser competitivo un país debe invertir en infraestructuras (también en investigación). Es inversión a largo plazo, priorizada, coordinada con todos los agentes del sistema y vinculada a la estrategia de país: no se puede ser especialista ni excelente en todo. Esta inversión debiera ser también dominio habitual del sector privado: no es razonable que las grandes inversiones recaigan principalmente en el sector público cuando, a la postre, se genera riqueza económica que a todos beneficia (sector privado incluido). La explicación que se ofrece es que la investigación básica no es atractiva para el sector privado. Desarrollemos pues estrategias que la hagan rentable: vinculemos más estrechamente la básica, la aplicada y la transferencia de tecnología; favorezcamos los consorcios público-privados, vinculemos subvenciones y créditos públicos a capitalización privada, favorezcamos estrategias de compra pública innovadora en línea con las propuestas de Bruselas.

Para ser competitivo un país debe disponer, también, de comprensión pública y de implicación social de la ciencia.  No es razonable que la visión  mediática de ciencia solamente incluya las experimentales o las de la vida (como las maratones televisivas), sin considerar que otras son imprescindibles para el bienestar (ingenierías, matemática, física, filosofía, economía, historia, derecho). En definitiva, ¿cómo van a valorar los ciudadanos la inversión en ciencia si ni la comprenden ni se hallan implicados?. Son precisas otras políticas comunicativas así cómo nuevas métricas del retorno de la inversión en ciencia más allá de los “papers” y de las revistas científicas. Todo proyecto científico debiera ir acompañado de una propuesta de impacto social para aclarar en qué y cómo va a mejorar la vida de los ciudadanos. En resumen, debería existir un modelo de control (auditoría) social del gasto en ciencia (hasta hoy inexistente), así como un modelo de participación social que la haga tangible al corpus social. Si la inversión en ciencia no puede justificar un retorno en lo social y en lo económico, más pronto que tarde será obvio que no seremos una potencia, sino más bien una colonia científica.

Nuestro presente dista mucho de estos objetivos, aunque existen excepciones exitosas (el Instituto Catalán de Fotónica por ejemplo) a un panorama decepcionante del que anoto sólo dos ejemplos. Uno. Mientras nos empeñamos en liderar la investigación en biotecnología y ciencias de la vida (nada que objetar, al contrario), nos olvidamos completamente, por ejemplo, de la investigación en un sector en el que somos líderes mundiales: el turismo. Dos. Mientras nuestras grandes infraestructuras de investigación son públicas, nuestras excelentes escuelas de negocios son privadas: ¿por qué no existen grandes instalaciones de investigación privadas y/o excelentes escuelas de negocios públicas? ¿No será que nuestras políticas públicas son todas “de coste”, mientras que las privadas son “de ingreso”?.

Una política científica de futuro debe consistir en una estrategia de país a largo plazo y excluida de la lucha partidista, que contemple una estrecha colaboración del sector público y privado para disponer de buenos investigadores en buenas instalaciones, al servicio de una sociedad comprensiva e implicada. No es ninguna novedad, no anuncio nada nuevo: países como Israel o Canadá  se basan en esquemas similares.

 

Ramon J. Moles Plaza

Profesor titular Derecho Administrativo


¿Prohibir los memes? El Periódico de Catalunya digital 29.11.2016

¿PROHIBIR LOS MEMES?

El PP ha presentado una proposición no de Ley sobre la protección  del  derecho  al  honor,  a  la  intimidad  personal  y  familiar y a la propia imagen para adecuar la ley vigente, que data de 1982. Cierto, las leyes deben ser actualizadas si se quieren eficaces, pero no es menos cierto que estos derechos se hallan ya protegidos en la normativa civil y penal vigente. Incluso disponemos de otra Ley de 2015, (la conocida como ley mordaza) que sanciona incluso el uso no autorizado de las imágenes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando puedan afectar a su honor o intimidad. En resumen: tenemos ya suficiente arsenal jurídico para proteger estos derechos. Siendo además que la calidad legislativa es directamente proporcional a la sencillez, brevedad y fácil comprensión de las normas, no parece lo más razonable que llueva sobre mojado, aunque la sobreactuación normativa afecta al panorama legislativo español en general.

A la luz de la propuesta del PP bien hubiera podido ser que se quisiera actualizar el concepto de honor para adecuarlo a las tecnologías hoy existentes (redes sociales y demás). O bien pretender perfeccionar la protección jurisdiccional de estos derechos ciudadanos. Ni lo uno ni lo otro: el concepto de honor recogido en el texto es conceptualmente el mismo de la ley de 1982 y de la de 2015; por otra parte la utilización en las redes de imágenes de un particular por un tercero no autorizado ya está regulada civil y penalmente, con lo que no sería preciso redundar en lo mismo.

Entonces, ¿para qué proponer una adecuación legislativa en este ámbito?. No hace falta especular porque la misma propuesta lo justifica: “esta  proliferación  del  uso  de  las  tecnologías  de  la  información,  y  su  enorme  influencia  actual,  han  incrementado las lesiones a los derechos…con la subida de imágenes por terceros sin el consentimiento de sus titulares. Por todo ello…deviene necesario…reducir el amplio margen que en la aplicación de la Ley se otorga al arbitrio judicial.”

Se trata pues en primer lugar de incitar a legislar sobre las redes con el fin de condicionar el uso de éstas, no respecto de los particulares que ya están protegidos por la ley, sino respecto de personajes políticos públicos (que son por ejemplo objeto de “memes” en las redes) a los que la ley 1/1982 no ampara, precisamente porque son personajes públicos -no sujetos privados-. En segundo lugar, y de manera explícita, el texto anima a reducir el arbitrio judicial sobre el tema, que al parecer el PP juzga excesivo. En resumen: se pretende regular el uso de las redes para proteger la imagen de políticos y personajes públicos en las mismas, y reducir el arbitrio judicial para poder actuar contra aquellos que usan estas imágenes en las redes.  No sorprende que el funcionamiento y la repercusión de las redes sociales causen zozobra en aquellos que viven principalmente de su imagen o apariencia pública. Lo que sorprende es la incapacidad de estos mismos para comprender el funcionamiento del ecosistema digital.

Existen a mi juicio dos sinrazones en esta proposición no de ley que la cuestionan por su base. En primer lugar la imagen pública de un personaje público es pública tanto en las redes como en el mundo físico y no forma parte de su intimidad: los límites de su uso en las redes son los mismos que en el mundo físico y no es preciso regular las redes para protegerla de modo distinto al mundo físico. Ahora bien, si lo que se quiere es ampliar el concepto de intimidad y propia imagen a personajes públicos y políticos en ejercicio de sus funciones para protegerles de mensajes y memes en la red dígase, aunque entonces nos habremos cargado de paso el derecho a la información puesto que no habrá nada sobre lo que informar -ni en la red ni en el mundo físico- que no pueda ser vetado por el personaje público en cuestión con el argumento de que afecta a su intimidad.

En segundo lugar, pretender reducir el arbitrio judicial para la aplicación de las normas, esto es, la facultad que la ley deja a los jueces o autoridades para la apreciación de circunstancias o para la moderación de sus decisiones, es un ejercicio de autoritarismo inaceptable que socava la división de poderes y que confirma un estilo de gobernar.   En los tiempos de Facebook, Instagram, Twitter y Linkedin querer limitar legislativamente la libertad y la capacidad expresiva de la sociedad respecto de sus personajes públicos es tan ingenuo como pretender que nos creamos que es posible hacerlo.

Ramon J. Moles

Profesor titular de Derecho Administrativo


DEBAT SOBRE CORRUPCIÓ A BARCELONA TELEVISIÓ

18.09.2016

http://www.btv.cat/alacarta/taula-de-reflexio/46469/


“Intel·ligència competitiva i auditoria” Revista L’Auditor. No. 75. Abril 2016. pp. 12-13

 


UNIVERSIDADES “RANKEANTES”. La Lamentable. 9 Abril 2016

Nuestras universidades pueden presumir. En el Times Higher Education de universidades jóvenes la UAB está en el puesto número 12 mundial y el 1 estatal. En el último Informe U-Multirank de la UE hay tres universidades españolas entre las mejores en investigación (Pompeu Fabra, Mondragón y Barcelona); otras tres (Antonio de Nebrija, Mondragón y Politécnica de Cataluña) en transferencia de conocimiento. Pontificia de Comillas, Deusto y Carlos III en movilidad de alumnos. Y  Católica de Valencia, Europea de Madrid y  CEU Cardenal Herrera de Valencia en compromiso regional. Por si fuera poco el último informe sobre universidades españolas realizado por la Fundación BBVA concluye que el sistema universitario más potente es el catalán, con un rendimiento un 20% por encima de la media. Felicidades sinceras ante tanto relumbrón… a pesar de algunas sombras.

Una. Ninguna universidad española obtiene la puntuación máxima en enseñanza y aprendizaje: curioso tratándose de una de sus funciones fundamentales. Dos. La proliferación de rankings universitarios ha degenerado en una guerra que hace que al final todas puedan ser excelentes en algo, aunque sea por ser las universidades más jóvenes o por los metros cuadrados de césped por alumno. Tres. El U-Multirank ya nació cuestionado: en 2014 solo 517 de los 879 centros analizados respondieron la encuesta y de las 73 universidades españolas sólo participaron 39, lo que llevó a que los resultados no pudieran ser considerados demasiado fiables. Cierto es que el número de participantes aumenta con los años. Cuatro y final. Si el último U-Multirank es fiable observen un fenómeno curioso: hay muchas universidades privadas españolas bien posicionadas. De ser cierto esto debería tener un fiel reflejo en la política universitaria de nuestras administraciones: la Ley Orgánica de Universidades establece en su art. 1 que “la Universidad realiza el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio”. No discrimina entre públicas y privadas, luego, si las privadas también desarrollan un servicio público y además acreditan posiciones excelentes en los ránkings, ¿por qué se las excluye de las convocatorias competitivas de ayudas a la investigación y de otros fondos públicos operativos? Mientras no ganemos en coherencia nuestra posición real en los ránkings continuará siendo, cuando menos, renqueante.


Artículo en “La lamentable” sobre la eliminación del Máster en homeopatía en la UB

http://lamentable.org/dogmatismo-cientifico-y-universidad/